Liburuaren aurkibidea

Txostenen bilatzailea

Alfabetoaren araberako aurkibidea

Índice alfabético

    } emandako datuen arabera, 2010eko urrian Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emandako eskabideen %29 izan zen, orain bost urteko %19aren aldean. Etxebizitza babestuaren eskatzaile diren pertsonen lehentasunetan gertatutako aldakuntza hori aipatutako behatokiak honela azaltzen du: “Azken bi urteetako egoera ekonomikoaren ondorioz, oso zaila da jabetzako etxebizitza bat eskuratu ahal izatea gaur egun. Gero eta zailago bihurtu da jabetzako etxebizitza bat eskuratu ahal izatea, beste arrazoi batzuen artetik, zailtasun ekonomiko-finantzario larrien, lan-merkatuaren ezegonkortasunaren eta finantzaketa lortzeko jarri diren mugen eraginez; eta, gauzak horrela, alokairua da familiak askok ikusten duten aukera bideragarri bakarra. Eta, horrek guztiak, jakina, azken urteetan alokairuaren eskaria nabarmenki areagotzea ekarri du. Nahiz higiezinen eragileek -segmentu libreari helduta- nahiz Estatuko etxebizitza babestuaren eskatzaileen erregistro desberdinek baieztatu dute alokairuaren eskariak izandako hazkunde handi hori eta, horregatik, gaur egun, inoiz baino gehiago, administrazioetatik alokairuaren erregimena sustatzera bideratzen dira etxebizitza-politikak, etxebizitzaren merkatuaren erabilera arrazoizkoa lortzera bidean”. Testuinguru honetan, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak onetsi egin zuen { HYPERLINK

  • Eusko Legebiltzarrarentzako Txostena 2010 > II. Atala. Euskal Herriko administrazio publikoen jarduera ikuskatzea >

    16. Etxebizitza