Bilatzeko aukerak

Txostenen bilatzailea

Arartekoaren argitalpenak

Txostenaren azalaren irudia

Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2018


Informe ordinario/Urteko txostena
2019
Txostenaren azalaren irudia

Euskal Herria energia-eredu iraunkor batera igarotzea


Informe extraordinario/Txosten berezia
2018
Txostenaren azalaren irudia

Haur eta Nerabeentzako Bulegoaren txostena 2017


Informe ordinario/Urteko txostena
2018
Txostenaren azalaren irudia

Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2017


Informe ordinario/Urteko txostena
2018
Txostenaren azalaren irudia

EAEko ospitaleek ezgaituentzat duten irisgarritasunaren diagnostikoa


Informe extraordinario/Txosten berezia
2017
Txostenaren azalaren irudia

Haur eta Nerabeentzako Bulegoaren txostena 2016


Informe ordinario/Urteko txostena
2017
Txostenaren azalaren irudia

Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2016


Informe ordinario/Urteko txostena
2017
Txostenaren azalaren irudia

Europa, asilo lurraldea? Uda ikastaroa


Informe ordinario/Urteko txostena
2016
Txostenaren azalaren irudia

Udal gizarte zerbitzuen egoera Euskal Autonomia Erkidegoan


Informe extraordinario/Txosten berezia
2016
Txostenaren azalaren irudia

Euskal gazteen zailtasunak beren hiritar eskubideak egiaz baliatzeko, batez ere bizimodu autonomoa egiteko proiektua eraikitzearekin lotutakoak


Colección "Jornadas sobre Derechos Humanos"/"Giza Eskubideei buruzko jardunaldiak" bilduma
2016
Txostenaren azalaren irudia

Haur eta Nerabeentzako Bulegoaren txostena 2015


Urteko txostena
2016
Txostenaren azalaren irudia

Informe de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia 2015


Informe ordinario
2016
Txostenaren azalaren irudia

Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2015


Urteko txostena
2016
Txostenaren azalaren irudia

Informe anual al Parlamento Vasco 2015


Informe ordinario
2016
Txostenaren azalaren irudia

Giza eskubideei buruzko jardunaldiak bilduma


Informe ordinario/Urteko txostena
2015
Txostenaren azalaren irudia

Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2014


Informe ordinario/Urteko txostena
2015
Txostenaren azalaren irudia

Familiei laguntzeko politikak Euskadin: azterketa eta proposamenak


Informe extraordinario/Txosten berezia
2014
Txostenaren azalaren irudia

Askatasunik gabe dauden pertsonen buruko osasunari EAEn emandako arreta soziosanitarioa


Informe extraordinario/Txosten berezia
2014
Txostenaren azalaren irudia

Haur eta Nerabeentzako Bulegoaren txostena 2013


Informe ordinario/Urteko txostena
2014
Txostenaren azalaren irudia

Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2013


Informe ordinario/Urteko txostena
2014
Txostenaren azalaren irudia

E-inklusioa eta Euskadin herritarrek IKTen bitartez gizartean eta eremu publikoan parte hartzea


Informe extraordinario/Txosten berezia
2013
Txostenaren azalaren irudia

Haur eta Nerabeentzako Bulegoaren txostena 2012


Informe ordinario/Urteko txostena
2013
Txostenaren azalaren irudia

Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2012


Informe ordinario/Urteko txostena
2013
Txostenaren azalaren irudia

Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak eta enpresa pribatuek interes orokorreko zerbitzuak egitea


Colección "Jornadas sobre Derechos Humanos"/"Giza Eskubideei buruzko jardunaldiak" bilduma
2012
Txostenaren azalaren irudia

Los derechos sociales en tiempos de crisis


Colección Derechos humanos "Francisco de Vitoria". Jornadas
2012
Txostenaren azalaren irudia

Aplicación de los derechos de las personas usuarias y consumidoras en la Comunidad Autónoma del País Vasco


Colección Derechos humanos "Juan San Martín"
2012
Txostenaren azalaren irudia

Haur eta Nerabeentzako Bulegoaren txostena 2011


Informe ordinario/Urteko txostena
2012
Txostenaren azalaren irudia

Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2011


Informe ordinario/Urteko txostena
2012
Txostenaren azalaren irudia

La aplicación de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia en la CAPV


Informe extraordinario/Txosten berezia
2011
Txostenaren azalaren irudia

Arrisku egoera berezietan dauden adingabeak


Informe extraordinario/Txosten berezia
2011
Txostenaren azalaren irudia

Eusko Legebiltzarrarentzako Txostena 2010


Informe ordinario/Urteko txostena
2011
Txostenaren azalaren irudia

EAE-ko garraio sistema publikoak duen irisgarritasunari buruzko diagnostikoa


Informe extraordinario/Txosten berezia
2011